โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1174)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 524 ท่าน