ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งจังหวัด ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 15.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 447 ท่าน