ส่งรายชื่อบุคลากร อปท.ที่ดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 10.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 455 ท่าน