รายงานการประชุมผู้บริหาร ปลัด ผอ.การกอง หน.ส่วนการคลังของ อปท. ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 23 ธ.ค.52  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 17.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 648 ท่าน