โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1190)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2556 เวลา 13.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 509 ท่าน