ด่วนที่สุด แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2556 เวลา 17.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1839 ท่าน