ด่วนที่สุด แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ เบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2556 เวลา 17.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 691 ท่าน