การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2556 เวลา 17.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 668 ท่าน