แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร อปท ไทยกับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2556 เวลา 18.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 491 ท่าน