โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1203)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2556 เวลา 08.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 528 ท่าน