ระเบียบวาระการประชุมนายก พนักงาน อปท.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 18.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1107 ท่าน