รายงานการประชุม อปท.ฯ ครั้งที่ 4/2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ธ.ค. 2556 เวลา 19.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 506 ท่าน