การสำรวจข้อมูลใช้จ่ายเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2552 เวลา 12.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 750 ท่าน