รายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.2555-ก.ย.2556) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว1232 ลว.วันที่ 13 ธ.ค. 56  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2556 เวลา 11.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 476 ท่าน