การประชุมคัดเลือกผู้แทนนายก อบต. ไปคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทน นายก อบต. ใน ก.อบต. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 11.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 373 ท่าน