ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 13.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 414 ท่าน