รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2553 เวลา 10.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 532 ท่าน