การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 13.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 596 ท่าน