ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องคืกร เข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐและองคืกรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 13.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 379 ท่าน