ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต.จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 14.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 452 ท่าน