ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 14.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 433 ท่าน