ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ. กับ ปภ. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 16.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 450 ท่าน