รายงานการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 8 มกราคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2553 เวลา 10.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 961 ท่าน