โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1239)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 09.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 482 ท่าน