ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 11.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 395 ท่าน