โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1257)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 14.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 585 ท่าน