การดำเนินงานตามติรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ "อัคคีภัยป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท" หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 19588 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 09.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 331 ท่าน