การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. เร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 11.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1085 ท่าน