การฝีกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดตาก (ที่ ตก 0023.3/ว 19582 ลว.25 ธ.ค.2556)  
ตารางการฝึกอบรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 11.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 603 ท่าน