ประชาสัมพันธ์ โครงการราณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2557 เวลา 10.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 552 ท่าน