ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2553 ให้จงได้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2553 เวลา 08.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 656 ท่าน