เนื่องจาก สถจ. ได้ส่งหนังสือฉบับจริงให้แก่ อปท.เรี
 
ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลชุมชน /หมู่บ้าน ในเขต อปท.  
แบบสำรวจข้อมูลชุมชน/หมู่บ้าน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 11.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 815 ท่าน