สิ่งที่ส่งมาด้วย : การโอนเงินภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2557 เวลา 11.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 485 ท่าน