แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 13,16มกราคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2557 เวลา 15.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 516 ท่าน