โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 22 มกราคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2557 เวลา 13.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 747 ท่าน