ด่วนทีสุด แจ้งเพื่อทราบสำหรับการประชุม O-NET ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 26 ม.ค.2553 เวลา 09.00น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2553 เวลา 16.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 643 ท่าน