แจ้งการโอนจัดสรรเบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2557 เวลา 12.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 407 ท่าน