แบบรายงานการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ งวดที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2557 เวลา 12.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1463 ท่าน