ด่วนที่สุด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร อปท. ในการเสริมสร้างระบบดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 10.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 409 ท่าน