ด่วนที่สุด แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยความพิการ งวดที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 11.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 370 ท่าน