โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 11.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2622 ท่าน