ด่วนที่สด แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้่งหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ งวดที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 14.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 391 ท่าน