โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 29 มกราคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2557 เวลา 11.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 467 ท่าน