แจ้งประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ ของ อบต. วันอังคารที่ 11 ก.พ.57  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2557 เวลา 16.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 377 ท่าน