โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินฯ (รายชื่อผู้เข้าอบรม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2557 เวลา 14.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 759 ท่าน