การฝึกอบรมระบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2557 เวลา 12.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1619 ท่าน