โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2557 เวลา 10.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1053 ท่าน