การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคดลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2557 เวลา 17.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 367 ท่าน