ด่วนที่สุด แจ้งการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. ประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2557 เวลา 17.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 498 ท่าน