โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2557 เวลา 10.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 495 ท่าน